Faktoring – prosty sposób na finansowanie faktur dla firmy

Twoja firma często wystawia kontrahentom faktury z wydłużonym terminem płatności? W takim przypadku warto zapoznać się z ofertą faktoringu, dzięki któremu nie trzeba czekać na otrzymanie należności. Zobacz, na czym polegają usługi faktoringowe i dla kogo są one polecane! Podejrzyj ofertę faktoringu dostępną pod adresem na efaktor.com.pl/faktoring/w-jakich-sytuacjach-stosowac-faktoring/.

Na czym polega finansowanie przez faktoring?

Faktoring, również nazywany finansowaniem faktur, jest rodzajem usługi, w ramach której przedsiębiorca wystawiający fakturę może otrzymać od firmy faktoringowej wypłatę pieniędzy przed terminem jej płatności.

W faktoringu uczestniczą zatem podmioty jak:
Klient firmy faktoringowej – określany jako faktorant, to on wystawia fakturę do finansowania.
Kontrahent faktoranta – jest to firma, która otrzymuje fakturę.
Firma faktoringowa – jest ona również określana jako faktor, zajmuje się świadczeniem usług faktoringowych.

Faktoring oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorców, którzy chcieliby z niego skorzystać. Najważniejszym atutem jest w tym przypadku redukcja ryzyka działalności, ponieważ zapłata z faktury przekazywana jest nawet w parę godzin od momentu jej wystawienia. Dzięki temu przedsiębiorca może zachować płynność finansową i unikać tworzenia się zatorów płatniczych.

Jakie są główne rodzaje faktoringu?

Faktoring jest dzielony na różne rodzaje zależnie od tego, w jakiej formie jest on prowadzony. Główny podział odnosi się do faktoringu z regresem i bez regresu:

Faktoring z regresem
Gdy prowadzony jest faktoring z regresem, nazywany też jako niepełny, wówczas wierzytelność z faktury stale pozostaje u jej wystawcy.

Faktoring bez regresu
Nazywany też pełnym. Faktoring pełny co to jest? W tym przypadku przedsiębiorca sprzedaje wierzytelność z faktury, co daje mu większe bezpieczeństwo. Zmniejsza się wtedy ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta.

Dodatkowo wyróżnia się też inne warianty faktoringu, na przykład faktoring zakupowy, czyli odwrotny, dzięki któremu firma może pozyskać pieniądze na swoje zakupy. Można też korzystać z faktoringu cichego, tajnego, gdy kontrahent nie jest informowany o finansowaniu faktury.

Kiedy warto skorzystać z usługi faktoringu?

Faktoring może być bardzo dobrym wyborem dla każdej firmy – niezależnie od jej wielkości czy sektora, w którym działa.

Za pomocą faktoringu można łatwiej prowadzić swoją firmę, zredukować ryzyko, a nawet uniknąć konsekwencji niewypłacalności swoich kontrahentów. Pozyskane w ramach faktoringu pieniądze firma może przeznaczyć wtedy na bieżące wydatki oraz na inwestycje.

Więcej informacji o tym, czym jest faktoring niepełny, faktoring pełny jak księgować taką formę finansowania można uzyskać bezpośrednio w firmach faktoringowych. Ich eksperci doradzą, jaki typ finansowania wybrać i przygotują indywidualną ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *