Jakie korzyści daje restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, postępowanie restrukturyzacyjne może zredukować ryzyko jej upadłości. Kiedy przeprowadza się restrukturyzację? Jakie korzyści daje restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Kiedy prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacja to termin, który może odnosić się do zmian w działaniu firmy lub postępowania prowadzonego zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym. Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstw?

1. Restrukturyzacja w ogólnym rozumieniu tego słowa odnosi się do zmian wprowadzanych w organizacji działania oraz w aktywach i pasywach firmy, aby zwiększyć jej wartość w przypadku gorszej sytuacji finansowej.
2. Restrukturyzacja według Prawa restrukturyzacyjnego dotyczy czynności prowadzonych przez dłużnika, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, by pomóc mu w redukcji zadłużeń.

Najczęściej postępowanie restrukturyzacyjne jest konieczne wtedy, gdy firma zaczyna przynosić coraz mniejsze zyski, zwiększają się jej koszty lub staje ona w obliczu nagłych zdarzeń wpływających na jej funkcjonowanie, na przykład jak pandemia.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – korzyści

Przeprowadzenie restrukturyzacji może pomóc firmie w trudnej sytuacji finansowej i zmniejszyć ryzyko jej upadłości – W przypadku kiedy się nie powiedzie ogłasza się upadłość firmy katowice. Jakie korzyści niesie za sobą proces restrukturyzacji przedsiębiorstw?

Przede wszystkim restrukturyzacja może pomóc firmie we wdrożeniu rozwiązań pomagających w ustabilizowaniu jej sytuacji finansowej. Odpowiednio zaplanowana restrukturyzacja może wtedy zredukować koszty i podnieść zyski.

W ujęciu prawa restrukturyzacyjnego firma może łatwiej uregulować swoje zobowiązania przez zawarcie układu z wierzycielami. Jej należności mogą być rozłożone na raty, obniżone, mogą być zamienione na akcje.

Kompleksową obsługę w ramach postępowań restrukturyzacyjnych zapewniają firmy oferujące doradztwo restrukturyzacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.