Zatrudnienie pracownika w Danii nie musi być trudne!

Zamierzasz rozwinąć działalność swojej firmy w Danii? Zobacz, jak uprościć procedurę związaną z zatrudnieniem pracownika w tym kraju i zaoszczędzić swój czas! Informacje są zawarte w artykule napisanym we współpracy z radner.dk/employer-of-record-dania.

Praktyki zatrudniania pracowników w Danii

Przedsiębiorcy planujący swoją zagraniczną ekspansję bardzo często spotykają się z problemami związanymi z zatrudnieniem pracowników za granicą. Podobnie jest w przypadku Danii.

Obowiązujące obecnie praktyki zatrudniania w Danii wymagają od pracodawców spełnienia szeregu wymogów oraz prowadzenia regularnych formalności, które określa prawo pracy. Dokładne zasady pracy regulują układy zbiorowe.

Główne zasady pracy i praktyki zatrudniania w Danii:
– Standardowy czas pracy wynosi 37 godzin tygodniowo.
– Nie ma ustalonej płacy minimalnej – określają ją układy zbiorowe dla konkretnych rodzajów pracy.
– Pracownik ma prawo do 25 dni urlopu na rok.
– Obowiązuje zakaz dyskryminacji na rynku pracy.
– W zakładach pracy obowiązują zasady BHP.
– Pracodawca ponosi koszt zatrudnienia pracownika w Danii, w tym opłaca podatki, składki.

Jak zatrudnić pracowników w Danii?

Przedsiębiorca może zatrudnić pracowników w Danii we własnym zakresie, lecz może być to związane z większym ryzykiem ze względu na brak znajomości lokalnych przepisów.

Z tego względu przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z usług EOR, czyli pracodawcy formalnego. To rodzaj obsługi outsourcingowej, w ramach której firma zewnętrzna prowadzi w imieniu klienta sprawy formalne dotyczące zatrudnienia pracowników.

Korzystając z usług EOR, można zredukować koszt zatrudnienia pracownika w Danii, uzyskać kompleksowe wsparcie związane ze sprawami kadrowymi i płacowymi, a także obniżyć ryzyko dotyczące wejścia na zagraniczny rynek. Pracodawca jednocześnie może sprawować bezpośrednią i bieżącą kontrolę nad swoim personelem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *