Odwrócony VAT – co to jest i kiedy jest stosowany?

Faktury VAT umożliwiają rozliczanie podatku od towarów i usług. W określonych sytuacjach stosuje się specjalne rodzaje faktur umożliwiających odwrotne obciążenie podatkiem VAT, które określane jest jako odwrócony VAT. Na czym dokładnie polega odwrotne obciążenie VAT i kiedy jest ono używane? Wskazania i podpowiedzi znajdziesz w artykule napisanym we współpracy z pieniadzedlafirm.pl.

Czym jest odwrócony VAT?

Najprostszą odpowiedzią na pytanie, co to jest odwrócony VAT, jest rodzaj mechanizmu, w którym obowiązek rozliczenia podatku VAT przenoszony jest z dostawcy, sprzedawcy na nabywcę.

Dokumentem stosowanym do odwróconego VAT-u jest faktura VAT odwrotne obciążenie, która powinna być właśnie tak zatytułowana.

W przypadku faktury tego typu sprzedawca wykazuje na niej tylko wartość netto transakcji. Z kolei nabywca musi wykazać podatek VAT od zakupów oraz od sprzedaży. Konieczne jest także składanie odpowiednich deklaracji w Urzędzie Skarbowym dotyczących wystawionych faktur z odwróconym VAT-em.

Aby wystawić fakturę odwrócony VAT, można zastosować program do fakturowania, który przygotuje ją zgodnie z przepisami.

Jakie zastosowanie ma faktura odwrotne obciążenie?

Zastosowanie odwrotnego obciążenia ma przede wszystkim na celu zapobieganie oszustwom finansowym polegającym na wyłudzaniu podatku VAT. Dzięki temu urzędy mogą łatwiej wykrywać nieprawidłowości i szybko reagować.

Aby można było wystawić fakturę z odwróconym VAT-em, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
– Sprzedawca musi mieć status czynnego podatnika VAT,
– Nabywca musi mieć status czynnego podatnika VAT,
– Dostawa towarów nie może być objęta zwolnieniem od podatku wskazanym w artykule 43 ust. 1 pkt 2 lub artykule 122 Ustawy o VAT.

Faktura VAT odwrotne obciążenie używana jest w przypadku określonych rodzajów towarów i usług, które określają przepisy.

Odwrócony VAT a płatność split payment

Aktualnie w wybranych branżach zamiast odwróconego VAT-u stosowany jest inny mechanizm, a dokładnie split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.

W tym przypadku rozliczenie polega na podziale kwot na wartości netto oraz podatek VAT. Wartość netto przekazywana jest na rachunek sprzedawcy, natomiast należny podatek VAT przesyłany jest na osobny rachunek.

Dotyczy to między innymi wyrobów stalowych, paliw, węgla, złomu, odpadów wtórnych, metali szlachetnych, telefonów komórkowych, laptopów, konsoli do grania. Z kolei w sektorze usług najczęściej mechanizm ten używany jest w przypadku robót budowlanych.

W razie problemów dotyczących odwróconego VAT-u oraz podzielnej płatności warto skonsultować się z biurem księgowym, które będzie mogło wskazać, jaki mechanizm stosować. W rozliczaniu pomocne są również programy do fakturowania i księgowości, które ułatwiają samodzielne prowadzenie formalności firmowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *