Warunki konieczne dla klientów wypożyczalni samochodów

Jeśli potrzebne jest auto, a potrzeba ma charakter incydentalny, trzeba samochód pożyczyć. Co, jeśli żaden z naszych znajomych nie może nam pomóc w trudnej sytuacji. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wypożyczalnia samochodów.

Jakie kryteria musi spełnić klient wypożyczalni samochodów?

Oświadczenie dobrej woli

Klient, zgadzając się na warunki umowy, oświadcza, że będzie stosował się do polskich przepisów o ruchu drogowym. Potrafi również udowodnić swój wiek i potwierdzić uprawnienia do kierowania pojazdami.

Warunki wiekowe

Chcąc zminimalizować ryzyko finansowe związane z wypożyczeniem samochodu, którego wartość nierzadko przekracza sumę kilkuset tysięcy złotych, właściciele wypożyczalni wyznaczają granicę wieku minimalnego dla klientów chcących podpisać umowę. Zwykle jest to nie mniej niż dwadzieścia jeden lat.

Ze względów bezpieczeństwa, choć rzadziej, stosuje się też górną granicę wieku.

Staż kierowcy

Kierowca powinien posiadać także doświadczenie w prowadzeniu pojazdów w ruchu drogowym. Niezbędnym minimum jest roczny okres na posiadanie uprawnień.

Kryterium finansowe

Przyszły klient biura powinien być w stanie skutecznie potwierdzić swoją sytuację finansową. Wymagane jest przedstawienie karty kredytowej do konta lub inny dokument, który będzie jednoznacznie, bez wdawania się w szczegóły, potwierdzał stałość źródła dochodów.

Zabezpieczenie finansowe

Klient powinien dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej ewentualne szkody nieujęte w ubezpieczeniu. Wpłatę można przelać na konto firmy lub zabezpieczyć na własnym koncie w postaci blokady środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *