Demoralizacja nieletnich – co to jest i na czym polega?

Osoby nieletnie ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje czyny. Ich przyczyną może być demoralizacja nieletniego. Czym ona dokładnie jest i jakie są jej główne przejawy?

Nieletni – kim jest w myśl przepisów prawa?

Osoba nieletnia jest osobą, która ma do 17 lat. Nie należy zatem mylić pojęcia osoby nieletniej z niepełnoletnią czy małoletnią, która jest się do 18 roku życia.

Zgodnie z przepisami nieletni ponosi odpowiedzialność prawną za swoje czyny, co reguluje Kodeks karny oraz Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Jednocześnie przepisy wskazują, że wtedy, gdy dziecko ma poniżej 13 roku życia, odpowiedzialność prawną za popełnione przez niego czyny ponoszą rodzice.

Gdy natomiast osoba jest w wieku od 17 do 18 lat, wtedy może ona również ponosić odpowiedzialność karną jak osoba poniżej 17 roku życia, gdy spełnione będą określone warunki.

Demoralizacja nieletnich – co oznacza to pojęcie?

W wątku odpowiedzialności prawnej nieletnich pojawia się również pojęcie demoralizacji. O to jest demoralizacja nieletnich?

Termin odnosi się do różnych przejawów rozprężenia, rozluźnienia zasad moralności, dyscypliny, co może prowadzić do popełniania przez osobę nieletnią czynów zabronionych przepisami prawa.

Jako przejawy demoralizacji nieletnich wskazuje się głównie na:
– Akty wandalizmu,
– Kradzieże,
– Posługiwanie się wulgarnym słownictwem,
– Unikanie obowiązku szkolnego,
– Stosowanie używek – papierosów, narkotyków, alkoholu,
– Stosowanie przemocy,
– Uciekanie z domu,
– Zbyt wczesne podejmowanie aktywności seksualnej.

Jakie kary grożą osobom nieletnim?

Osoby nieletnie według przepisów prawa karnego narażone są głównie na stosowanie środków wychowawczych i poprawczych. Rodzaj zastosowanych środków zależny jest od popełnionego czynu, dotychczasowej historii sprawcy.

Stosowane są między innymi środki polegające na nadzorze kuratora rodzinnego, naprawie szkody, nadzorze rodziców, organizacji młodzieżowej.

Nieletni może być też umieszczony w ośrodku wychowawczym, szkolno-wychowawczym, socjoterapeutycznym, zakładzie poprawczym czy placówce leczniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *